Bản quyền trò chơi thuộc Webzen. Được phát hành bởi MuVnheart